• Начало
 • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратор на личните данни:

Отслабни,бъди здрав, наричан по-долу Администраторът.

Данни за връзка:

Email: otslabni.badizdrav@gmail.com

Mob.: 0898 656 613

Седалище и адрес на управление: България, гр. Севлиево 5400 ул. Гладстон 30

Информация за Комисията за защита на личните данни:

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: http://www.cpdp.bg

ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сигурността, правилното използване и обработване на личните данни са от изключително значение за  и нашите потребители. Затова за нас е важно те да разберат как и защо обработваме тяхната лична информация.

Администраторът на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679. С прилаганата политика за защита на личните данни Администраторът зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните данни, както на регистрираните потребители, така и на всеки оставил своите лични данни във формите на запитвания. Използваме съвременни технологии и защити, за да предоставим сигурност и минимизиран риск.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на "Отслабни,бъди здрав“. Тя не регламентира права и задължения, а цели да обясни на Вас – нашите потребители, какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и защо. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Вие като потребители на този сайт имате във връзка с обработването на личните Ви данни от „Отслабни,бъди здрав“.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които  събира и обработва „Отслабни,бъди здрав“от запитвания на този сайт и във връзка с услугите, които предлага. Събирането и обработването на личните Ви данни се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за този уеб сайт или приложенията му, както и профилите в социалните медии, към който има препратки в този сайт.

Как събираме лични данни:

На сайта  „Отслабни,бъди здрав“ има два директни начина за събиране на лични данни:

 • Чрез изпращане на запитване през контакти или някоя от формите за запитвания;

За да можем да обработваме Вашите запитвания, са ни необходими лични данни – име и контактни данни. Вие доброволно изпращате Вашето запитване до нас.

С каква цел събираме личните Ви данни:

 • За да Ви изпратим отговор на запитванията, които оставяте на нашия сайт;
 • Ако сте наши клиенти, да Ви изпращаме документи по имейл.
 • Изпълнение на задълженията на  „Отслабни,бъди здрав“  с Вас;
 • За целите на легитимния интерес на „Отслабни,бъди здрав“;

Какви данни обработваме:

Обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация за лицата – номер, име и фамилия, имейл, които са необходими за изпращането на запитване и други. Предоставянето на ЛД е напълно доброволно и не ограничава потребителя да разглежда съдържанието на нашия сайт. Всеки път, когато Вие като потребител отворите нашата уеб страница и всички под страници и менюта, ние получаваме информация под формата на информационен протокол.

При обработка на Вашите лични данни (ЛД) ние спазваме следните принципи:

 • Поверителност на обработването на ЛД и гарантиране на високо ниво на сигурност на поверените лични данни;
 • Законосъобразност и добросъвестност;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Съхранение на данните Ви за точно определен срок;
 • Събират се единствено и само за изрично посочените в настоящата Политика цели;

Колко време ще съхраняваме ЛД на потребителя и всеки изпратил запитване или регистрирал се на текущия сайт:

 „Отслабни,бъди здрав“ съхранява личните данни на потребителите толкова, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 11 години.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „Вис виталис консулт“, на потребителите или на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Обработка на Вашите лични данни:

Ние събираме и обработваме личните Ви данни само за изрично изброените по-горе цели.

Данните, които получаваме от вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

 • Да обработваме вашите запитвания;

Какви са вашите права?


Вие можете да поискате да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни. По всяко време можете да откажете Вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат забравени. За целта изпратете имейл на контактите посочени в началото на тази страница.

Ако сте дали съгласие и сте се регистрирали на нашия сайт, имате право по всяко време да се откажете от него. В този случай следва да използвате опцията за отказ, предоставена в края на всеки имейл или като пишете на  „Отслабни,бъди здрав“

 

https://www.livechatalternative.com/